(Igbo) Cleft Palate Practice for T and D

(Igbo) Cleft Palate Practice for T and D

This is part of the series of cleft palate books. The book targets T and D in Igbo. Ndị Madụ nọ N’ ụlọ bu mbakala asu su su Igbo. E dere akwụ kwuọ a maka ụmụaka na enwe nsogbu. Akwụ kwuọ le bara anya na ụmụaka na enwe nsogbu I kwu okwu. Ga mewa /t/ na /d/.

(Igbo) Cleft Palate Practice for K and G

(Igbo) Cleft Palate Practice for K and G

This is part of the series of cleft palate books. The book targets K and G in Igbo. Download: (Igbo) Cleft Palate Practice for K and G Kgo, Kanayo, Nneamaka, na Ugonna bu mbakala asu su su Igbo. E dere akwụ kwuọ a maka ụmụaka na enwe nsogbu. Akwụ kwuọ le bara anya na...