(Igbo) Cleft Palate Practice Books

Below is the series of cleft palate speech practice books in Igbo.

 

Ndị Madụ nọ N’ ụlọ (The People at Home – T/D)
  • Nd Mad n N’ l bu mbakala asu su su Igbo. E dere akwụ kwuọ a maka ụmụaka na enwe nsogbu. Akwụ kwuọ le bara anya na ụmụaka na enwe nsogbu I kwu okwu. Ga mewa /t/ na /d/.
  • Written by Ndidi Egeonuigwe.  Illustrated by Frankiluz Guzmán-Moyer.
Onyi Nye m Papa (Father’s Gift – P/B)
  • Onyi Nye m Papa bu mbakala asu su su Igbo. E dere akwụ kwuọ a maka ụmụaka na enwe nsogbu. Akwụkwuọ le bara anya na ụmụaka na enwe nsogbu I kwu okwu. Ga mewa /p/ na /b/.
  • Written by Ndidi Egeonuigwe.  Illustrated by Tina Yeung.
Kgo, Kanayo, Nneamaka, na Ugonna (Kgo, Kanayo, Nneamaka, and Ugonna – K/G)
  • Kgo, Kanayo, Nneamaka, na Ugonna bu mbakala asu su su Igbo. E dere akwụ kwuọ a maka ụmụaka na enwe nsogbu. Akwụ kwuọ le bara anya na ụmụaka na enwe nsogbu I kwu okwu. Ga mewa /k/ na /g/.
  • Written by Ndidi K. Egeonuigwe. Illustrated by Frankiluz Guzman-Moyer.

 

All practice books directed by Dr. Catherine Crowley.